ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

ร้อยละของผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด /
21 พฤศจิกายน 2565 /
จำนวนผู้ชม : 190 ครั้ง

elderly people

ร้อยละของผู้สูงอายุ ปี 2564

19.55%