ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

ปริมาณขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด /
12 มีนาคม 2566 /
จำนวนผู้ชม : 226 ครั้ง

waste

ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2563

485 ตัน/วัน