ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด /
12 มีนาคม 2566 /
จำนวนผู้ชม : 202 ครั้ง

icon internet

สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ปี 2564

82.28%