รายงานการให้บริการข้อมูล

ปีงบประมาณ 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือนมีนาคม 2563

เดือนเมษายน 2563

 

ปีงบประมาณ 2565

เดือนตุลาคม 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนธันวาคม 2564

เดือนมกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนกรกฏาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565

 

ปีงบประมาณ 2566

เดือนตุลาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565

เดือนมกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566

เดือนเมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566

เดือนกันยายน 2566

 

ปีงบประมาณ 2567

เดือนตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566

เดือนมกราคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

เดือนมีนาคม 2567

เดือนเมษายน 2567

เดือนพฤษภาคม 2567

 

 

  • ฮิต: 1167