บริหารจัดการระบบสถิติระดับพื้นที่

การวิเคราะห์สารสนเทศในรูปแบบ Visualization

บริหารจัดการระบบสถิติระดับพื้นที่ /
12 กันยายน 2566 /
จำนวนผู้ชม : 641 ครั้ง

การวิเคราะห์สารสนเทศในรูปแบบ Visualization เพื่อตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนา

2023-09-12_152658.png

การพัฒนาทุเรียน

2023 09 12 152712

การจัดการขยะมูลฝอย 

 

2023 09 12 152638

ผู้สูงอายุ