สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 

อ.เมืองจันทบุรี  จ.จันทบุรี  22000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3931-1510

e-mail address
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : https://www.nso.go.th/


วิธีการเดินทางไปยัง สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ