บริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

บริหารจัดการระบบสถิติ

บริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย /
07 มีนาคม 2566 /
จำนวนผู้ชม : 342 ครั้ง
  1. แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
  2. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
  3. สถิติทางการ
  4. แผนกำหนดความรับผิดชอบ/แผนพัฒนาสถิติทางการ
  5. มาตรฐานสถิติ
  6. การจัดการคุณภาพสถิติ
  7. ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดทางสถิติในระดับสากล
  8. GD Catalog : Pain Point ผู้สูงอายุ