ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด /
12 มีนาคม 2566 /
จำนวนผู้ชม : 215 ครั้ง

otop

ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ปี 2563

142,687