ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด /
12 มีนาคม 2566 /
จำนวนผู้ชม : 200 ครั้ง

tourism

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2563

-51.54%