ชื่อวันที่เผยแพร่จำนวนผู้ชม
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
31 ตุลาคม 2565
ผู้เข้าชม : 238
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ
15 กรกฎาคม 2564
ผู้เข้าชม : 334
อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
19 พฤษภาคม 2564
ผู้เข้าชม : 223
อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี (17/12/2563)
25 มกราคม 2564
ผู้เข้าชม : 287
อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
27 พฤศจิกายน 2563
ผู้เข้าชม : 152
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เข้าชม : 297
อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
04 ธันวาคม 2562
ผู้เข้าชม : 127
อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ
21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้เข้าชม : 99
อ่านต่อ