ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ข่าวรับสมัครงาน /
15 กรกฎาคม 2564 /
จำนวนผู้ชม : 335 ครั้ง

1625734240016

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เอกสารแนบ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)

- รับสมัครสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ลิงค์การสมัคร)

   สามารถสมัครได้ต้ังแต่ 15 - 21 กรกฎาคม 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ

   ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ (เอกสารแนบ)

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ

  จัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ (เอกสารแนบ)