ข่าวกิจกรรม

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

ข่าวกิจกรรม /
09 กรกฎาคม 2567 /
จำนวนผู้ชม : 32 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
         นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระราชจันทโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลูและถวายใบพลูแด่พระสงฆ์เถราจารย์ ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาครและมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคาถาตักน้ำ แล้วตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาคร (ซึ่งบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี และแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี ที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 และประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา) ใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนด เสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัด กรวดน้ำ-รับพร เป็นอันเสร็จพิธีสงฆ์
        ในการนี้นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา สถิติจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อุโบสถวัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี