ข่าวกิจกรรม

พิธีเสกน้ำ เจิมเทียนชัย  เทียนมงคลและเทียนพุทธาภิเษก

ข่าวกิจกรรม /
07 กรกฎาคม 2567 /
จำนวนผู้ชม : 35 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น.
          นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์ประกอบพิธีอ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเข้าสู่ภายในโบสถ์วัดพลับ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำ เจิมเทียนชัย เทียนมงคลและเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจุดเทียนมงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวารนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต 4 ทิศ และสวดภาณวาร จนถึงเวลา 19.00 น. เป็นอันเสร็จพิธี
          ในการนี้นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา สถิติจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อุโบสถวัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี