ชื่อวันที่เผยแพร่จำนวนผู้ชม
รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 294
อ่านต่อ
อัตราการว่างงาน
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 158
อ่านต่อ