สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน /
01 เมษายน 2566 /
จำนวนผู้ชม : 120 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

 

*ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564*

 เดือนตุลาคม 63

เดือนพฤศจิกายน 63

 เดือนธันวาคม 63 

 เดือนมกราคม 64 

 เดือนกุมภาพันธ์ 64 

 เดือนมีนาคม 64

 เดือนเมษายน 64

 เดือนพฤษภาคม 64

 เดือนมิถุนายน 64

 เดือนกรกฎาคม 64

 เดือนสิงหาคม 64

 เดือนกันยายน 64

*ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565*

 เดือนตุลาคม 64

 เดือนพฤศจิกายน 64

เดือนธันวาคม 64 

 เดือนมกราคม 65 

 เดือนกุมภาพันธ์ 65 

เดือนมีนาคม 65 

 เดือนเมษายน 65

 เดือนพฤษภาคม 65

 เดือนมิถุนายน 65

เดือนกรกฎาคม 65

 เดือนสิงหาคม 65

 เดือนกันยายน 65

*ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566*

 เดือนตุลาคม 65

 เดือนพฤศจิกายน 65

 เดือนธันวาคม 65

 เดือนมกราคม 66

 เดือนกุมภาพันธ์ 66