สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน /
01 เมษายน 2566 /
จำนวนผู้ชม : 328 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

 

*ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564*

 เดือนตุลาคม 63            เดือนมกราคม 64         เดือนเมษายน 64           เดือนกรกฎาคม 64

เดือนพฤศจิกายน 63       เดือนกุมภาพันธ์ 64       เดือนพฤษภาคม 64         เดือนสิงหาคม 64

 เดือนธันวาคม 63           เดือนมีนาคม 64          เดือนมิถุนายน 64           เดือนกันยายน 64

 *ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565*

 เดือนตุลาคม 64            เดือนพฤศจิกายน 64     เดือนธันวาคม 64           เดือนมกราคม 65 

 เดือนกุมภาพันธ์ 65         เดือนมีนาคม 65         เดือนเมษายน 65            เดือนพฤษภาคม 65

 เดือนมิถุนายน 65           เดือนกรกฎาคม 65      เดือนสิงหาคม 65           เดือนกันยายน 65

*ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566*

 เดือนตุลาคม 65            เดือนพฤศจิกายน 65     เดือนธันวาคม 65           เดือนมกราคม 66

 เดือนกุมภาพันธ์ 66         เดือนมีนาคม 66         เดือนเมษายน 66            เดือนพฤษภาคม 66

 เดือนมิถุนายน 66           เดือนกรกฎาคม 66      เดือนสิงหาคม 66           เดือนกันยายน 66

*ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567*

 เดือนตุลาคม 66            เดือนพฤศจิกายน 66     เดือนธันวาคม 66           เดือนมกราคม 67

 เดือนกุมภาพันธ์ 67         เดือนมีนาคม 67          เดือนเมษายน 67            เดือนพฤษภาคม 67

 เดือนมิถุนายน 67           เดือนกรกฎาคม 67       เดือนสิงหาคม 67           เดือนกันยายน 67