ประกาศแผน

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผน /
01 เมษายน 2566 /
จำนวนผู้ชม : 524 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564

- ไตรมาสที่ 1/2564

- ไตรมาสที่ 2/2564

- ไตรมาสที่ 3/2564

- ไตรมาสที่ 4/2564

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 

- ไตรมาสที่ 1/2565

- ไตรมาสที่ 2/2565

- ไตรมาสที่ 3/2565

- ไตรมาสที่ 4/2565 

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566

- ไตรมาสที่ 1/2566

- ไตรมาสที่ 2/2566

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2567

- ไตรมาสที่ 1/2567

- ไตรมาสที่ 2/2567

ประกาศผู้ชนะรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 

- เดือน กันยายน 2563

- เดือน พฤศจิกายน 2563

- เดือน มกราคม 2564

- เดือน กุมภาพันธ์ 2564

- เดือน มิถุนายน 2564

- เดือน สิงหาคม 2564

- เดือน กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 

- เดือน ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะรายเดือน ปีงบประมาณ 2566

- เดือน กุมภาพันธ์ 2566