ข่าวประชาสัมพันธ์

แอปพลิเคชันเพื่อการเกษตร จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ /
17 เมษายน 2567 /
จำนวนผู้ชม : 213 ครั้ง
🧑‍🌾รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตกรในยุค 4.0 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยเกษตรกรใช้ในการวางแผนการผลิต ไปจนถึงการจำหน่ายผลผลิต
          โดยสอบถามจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตร ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำมะโนเกษตร พ.ศ.2566 จังหวัดจันทบุรีมีผู้ตอบข้อถามจำนวน 46,120 ราย พบว่ามีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเกษตร ร้อยละ 29.8 โดยมีวัตถุประสงค์การใช้ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ดูพยากรณ์อากาศ ร้อยละ 88.8 (2) ตรวจสอบราคาผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 32.7 และ(3) ตรวจสอบราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ ร้อยละ 29.5
438958183 738251658485232 5355538691662113048 n