เพลง สสช.ขอวอน (สำมะโนประชากร)
ขับร้อง : ตี๋ ภูธร
คำร้อง/ทำนอง : ภุชพงค์ โนดไธสง
เรียบเรียงดนตรี : กิตติโชติ ผ่านวงษ์
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Category: Uncategorized
Views: 43
Posted On: วันพุธ, 07 ธันวาคม 2022 05:26