ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมอบรมการนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Canva รุ่นที่ 3/2567

ข่าวกิจกรรม /
13 พฤษภาคม 2567 /
จำนวนผู้ชม : 37 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
           นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา สถิติจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมอบรมการนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Canva รุ่นที่ 3/2567 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี