ข่าวกิจกรรม

เข้าประชุมการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 7/2567

ข่าวกิจกรรม /
07 พฤษภาคม 2567 /
จำนวนผู้ชม : 124 ครั้ง
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
             นางสาวธัญลัษณ์ มณีวัฒนา สถิติจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 7/2567 เพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ และโครงการสำมะโนการเกษตร โดยมีนายจำลอง เก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี