ข่าวกิจกรรม

ประชุม“1 ปีกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ข่าวกิจกรรม /
28 มีนาคม 2567 /
จำนวนผู้ชม : 33 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.
            สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดการประชุม “1 ปีกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” ผ่าน Facebook Live ของสำนักงาน ก.พ.ร. (กพร OPDC)
           ในการนี้ นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา สถิติจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี