• แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Home
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจถึงความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจฉบับย่อของเรา ขอขอบคุณที่ใช้บริการ
ท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์/บริการข้อมูลสถิติของเรามานานเท่าไหร่แล้ว?
ท่านเข้าใช้เว็บไซต์/บริการข้อมูลสถิติของเราบ่อยแค่ไหน?
ท่านพอใจกับเว็บไซต์/บริการข้อมูลสถิติมากน้อยเพียงใด?
ท่านประทับใจสิ่งใดเกี่ยวกับเว็บไซต์/บริการข้อมูลสถิติมากที่สุด ?
อะไรทำให้ท่านผิดหวังมากที่สุดเกี่ยวกับเว็บไซต์/บริการข้อมูลสถิติ ?
เมื่อเทียบกับเว็บไซต์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ท่านพิจารณอย่างไร
ท่านจะกลับมาใช้บริการเว็บไซต์ / บริการข้อมูลสถิติของเราอีกครั้งหรือไม่
ท่านจะะแนะนำเว็บไซต์ / บริการข้อมูลสถิติของเราให้กับผู้อื่นหรือไม่