ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ /
26 มิถุนายน 2567 /
จำนวนผู้ชม : 36 ครั้ง

messageImage 1719394338771

                  สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2567 ได้ที่ http://opdc24.bitco.ltd/index.php หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านบน
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #BetterService #OnlineSurvey67