ข่าวกิจกรรม

  • Home
  • ข่าว / ประกาศ
  • ข่าวกิจกรรม
  • เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย จังหวัดจันทบุรี

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย จังหวัดจันทบุรี

ข่าวกิจกรรม /
07 กุมภาพันธ์ 2567 /
จำนวนผู้ชม : 18 ครั้ง
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
           นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา สถิติจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ ผอ.กลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทองทั่ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี