ข่าวกิจกรรม

ประชุมประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ข่าวกิจกรรม /
09 กุมภาพันธ์ 2567 /
จำนวนผู้ชม : 27 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
            นายธวัชัชย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ด้านการท่องเที่ยว ลงพื้นที่โอเอซีส ซีเวิลด์ และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อประชุมประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามที่จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี ปี 2567 ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีทั้ง 2 แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน 6 แห่ง ที่ขอรับการรับรองเพื่อพัฒนาและยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยโครงการดังกล่าว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริมบำรุงรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต การบำบัดรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสให้กับชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดรายได้ และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี
             ในการนี้ นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา สถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมคณะดังกล่าว