• วันมาฆบูชา พ.ศ. 2562

    วันมาฆบูชา พ.ศ. 2562

  • กิจกรรม เดือนมกราคม 2562

    กิจกรรม เดือนมกราคม 2562

  • ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

    ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

กศน.จันทบุรีเข้าร่วมโครงการอบรมการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

กศน.จันทบุรีเข้าร่วมโครงการอบรมการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

1530698252 news_image

 

นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม "การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑" พร้อมด้วยนายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี และบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสถิติจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการ สามารถควบคุมดูแลให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาคสนาม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ให้กับพนักงานจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ที่มา : 

http://stg.nfe.go.th/pr/news_show.php?nid=540

 

 

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี   

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล   
คาบปฏิบัติงานสนาม
1

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรพ.ศ. 2562                

1 - 12  ม.ค.  2562

2

โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถพ.ศ. 2562        

1 - 12  ม.ค.  2562

3

โครงการสำรวจการยอดขายรายไตรมาส(ไตรมาสที่4)พ.ศ. 2561                          

1 - 20  ม.ค.  2562

4

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพ.ศ. 2562   

7 -  20  ม.ค.  2562

5

โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ(EA)นอกเขตเทศบาลพ.ศ. 2563  

1  ต.ค. 61 -  30 ก.ย.  2562

6

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างพ.ศ. 2562                                 

1 - 10  ม.ค.  2562


"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122