การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดจันทบุรี

 2017071

       การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดจันทบุรี  ระดับพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุมบุศราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. 


สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122