กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

           สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดเกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122