กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

           สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดเกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122