ประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

        สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการฯ และทดสอบฝึกปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล


สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122