ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

20140901

20140901-1

          เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยมีสถิติจังหวัดจันทบุรี (นางสาวดวงเพ็ญ  งามชนะ) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานของสถิติจังหวัดจันทบุรี

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122