เนื้อหา

ร่วมพิธีเปิดการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

          สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีร่วมเคารพธงชาติ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พร้อมร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122