• ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ ปี พ.ศ. 2563

    ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ ปี พ.ศ. 2563

  • วันมาฆบูชา พ.ศ. 2563

    วันมาฆบูชา พ.ศ. 2563

  • กิจกรรม เดือนมกราคม 2563

    กิจกรรม เดือนมกราคม 2563

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122