บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเมืองจันท์

บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเมืองจันท์     บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเมืองจันท์ อ่านเพิ่มเติม...

บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง คนจันท์ก้าวทัน Tech

บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง คนจันท์ก้าวทัน Tech     บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง คนจันท์ก้าวทัน Tech     อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • กิจกรรม เดือนกันยายน 2562

    กิจกรรม เดือนกันยายน 2562

  • บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเมืองจันท์

    บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเมืองจัน

  • บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง คนจันท์ก้าวทัน Tech

    บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง คนจันท์ก้าวทัน Tech

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

 สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี   

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล   
คาบปฏิบัติงานสนาม
1

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 
พ.ศ. 2562   

1 - 12  ก.ค.  2562

2

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน 
พ.ศ. 2562   

7 -  20  ก.ค.  2562

3

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562  

1 - 10  ก.ค.  2562


"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.


 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122