พิธีรดน้ำขอพร 2561

พิธีรดน้ำขอพร 2561           ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 11.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งได้จัดทำโรงทานข้าวไข่เจียวและลูกชิ้นทอด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และในช่วงเวลา 15.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561           สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.หนองบัว อ.เมื่องจันทบุรี จ.จันทบุรี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พิธีรดน้ำขอพร 2561

    พิธีรดน้ำขอพร 2561

  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

  • วันมาฆบูชา 2561

    วันมาฆบูชา 2561

 แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

   
ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 1 - 12 พ.ค.  2561
2 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 7 -  20  พ.ค. 2561
3
สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 
(ผนวก สศส.)
7 -  20  พ.ค. 2561
4
สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (มกราคม 2561) 1 - 10  พ.ค. 2561
5
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 21-30  พ.ค. 2561
6
สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 1 - 17 พ.ค. 2561
7
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561
8 สำรวจประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561
9 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561
10 สำรวจองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2561
11
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 1  - 31 พ.ค. 2561
12 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 7 - 25 พ.ค. 2561
13 การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 27 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122