• คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)

    คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)

  • ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน

    ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน

  • กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2563

    กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122