ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)

ข่าวกิจกรรม /
08 พฤษภาคม 2567 /
จำนวนผู้ชม : 136 ครั้ง
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
         นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา สถิติจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ ผอ.กลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมี โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ