กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561           สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.หนองบัว อ.เมื่องจันทบุรี จ.จันทบุรี อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561           เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีสถิติจังหวัดจันทบุรี (นางสิดารัศมิ์  ธาราสมบัติ) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 – 2564 และการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจัน... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

  • วันมาฆบูชา 2561

    วันมาฆบูชา 2561

  • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561

    ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122