ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่        กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติ เร่งส่งเสริมสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สร้างประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถิต... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญสำนักงาน ปี 2560

ทำบุญสำนักงาน ปี 2560        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ ได้จัดงานทำบุญ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี  อ่านเพิ่มเติม...

ส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2560

ส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2560          วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

    ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

  • ทำบุญสำนักงาน ปี 2560

    ทำบุญสำนักงาน ปี 2560

  • ส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2560

    ส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชา

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122