วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาล... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรดน้ำขอพร 2561

พิธีรดน้ำขอพร 2561           ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 11.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งได้จัดทำโรงทานข้าวไข่เจียวและลูกชิ้นทอด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และในช่วงเวลา 15.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561           สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.หนองบัว อ.เมื่องจันทบุรี จ.จันทบุรี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันวิสาขบูชา

    วันวิสาขบูชา

  • พิธีรดน้ำขอพร 2561

    พิธีรดน้ำขอพร 2561

  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122