แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ๘๔ พรรษา เขียนโดย admin 290
สถิติจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย admin 292
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เขียนโดย admin 417
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ เขียนโดย admin 431
ร่วมพิธีเปิดการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เขียนโดย admin 512
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 421
กิจกรรมเดินการกุศลของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เขียนโดย admin 523
พิธีรดน้ำขอพร 2559 เขียนโดย admin 455
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 1052
ประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เขียนโดย admin 556

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122