แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ๘๔ พรรษา เขียนโดย admin 125
สถิติจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย admin 126
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เขียนโดย admin 236
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ เขียนโดย admin 235
ร่วมพิธีเปิดการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เขียนโดย admin 317
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 258
กิจกรรมเดินการกุศลของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เขียนโดย admin 310
พิธีรดน้ำขอพร 2559 เขียนโดย admin 276
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 629
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เขียนโดย admin 288

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122