แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมช่วยพ่อทำสวน เขียนโดย admin 130
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 148
สถิติจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจฯ เขียนโดย admin 98
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้มาตรวจราชการ เขียนโดย admin 95
พิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายความอาลัยฯ เขียนโดย admin 127
ประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรี ๒/๒๕๕๙ เขียนโดย admin 210
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ๘๔ พรรษา เขียนโดย admin 160
สถิติจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย admin 162
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เขียนโดย admin 279
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ เขียนโดย admin 300

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122