แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลกลาง 4 ประเด็น เขียนโดย admin 373
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ประเด็น เขียนโดย admin 546
เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม” 2560 เขียนโดย admin 106
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรี ๑/๒๕๖๐ เขียนโดย admin 59
กิจกรรมช่วยพ่อทำสวน เขียนโดย admin 85
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 103
สถิติจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจฯ เขียนโดย admin 61
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้มาตรวจราชการ เขียนโดย admin 62
พิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายความอาลัยฯ เขียนโดย admin 89
ประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรี ๒/๒๕๕๙ เขียนโดย admin 166

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122