แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรม เดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 254
ประชุมและประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย อ.เมืองจันทบุรี เขียนโดย admin 389
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 288
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 284
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เขียนโดย admin 428
พิธีวันปิยมหาราช 2561 เขียนโดย admin 253
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลฯ เขียนโดย admin 265
บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง คุณภาพชีวิตคนเมืองจันท์ เขียนโดย admin 633
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 349
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 340

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122