แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมและประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย อ.เมืองจันทบุรี เขียนโดย admin 258
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 164
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 152
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เขียนโดย admin 238
พิธีวันปิยมหาราช 2561 เขียนโดย admin 143
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลฯ เขียนโดย admin 145
บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัดจันทบุรี เขียนโดย admin 368
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 243
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 203
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินฯเน็ตประชารัฐ จันทบุรี เขียนโดย admin 251

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122