แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทำบุญสำนักงาน ปี 2560 เขียนโดย admin 142
ส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 194
ร่วมประชุมหารือกิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 98
หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 150
Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 505
ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 341
Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 641
Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องขยะ เขียนโดย admin 409
ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ขยะ เขียนโดย admin 341
Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องข้าว เขียนโดย admin 666

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122