แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ปี 2562 เขียนโดย admin 295
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) เขียนโดย admin 265
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 221
Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 786
ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 502
Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1300
ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 588
Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องขยะ เขียนโดย admin 661
ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ขยะ เขียนโดย admin 499
Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องข้าว เขียนโดย admin 987

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122