เนื้อหา

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ

 

ปี 2561

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน ตุลาคม 61 

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน พฤศจิกายน 61

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน ธันวาคม 61 

---------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2562

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน มกราคม 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน กุมภาพันธ์ 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  มีนาคม 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน เมษายน 62

 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน พฤษภาคม 62

 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน มิถุนายน 62

 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน กรกฏาคม 62

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122