Untitled-3

175757951 760962107899701_2192440554358256865_n

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

1625734240016

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เอกสารแนบ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)

รับสมัครสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ลิงค์การสมัคร)

   สามารถสมัครได้ต้ังแต่ 15 - 21 กรกฎาคม 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ

   ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ (เอกสารแนบ)

 

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ

  จัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ (เอกสารแนบ)


 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122