ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ ปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ ปี พ.ศ. 2563

256301

256302

256303N

256304

256305

256306

j202007

j202008

 

J202009 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122