ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

 

ปีงบประมาณ 2562

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน ตุลาคม 61 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน พฤศจิกายน 61

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน ธันวาคม 61 

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน มกราคม 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน กุมภาพันธ์ 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  มีนาคม 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน เมษายน 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน พฤษภาคม 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน มิถุนายน 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน กรกฏาคม 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน สิงหาคม 62

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน กันยายน 62

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือนตุลาคม 61 - กันยายน 62

 

 

ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน ตุลาคม 62 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน พฤศจิกายน 62

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน ธันวาคม 62

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน มกราคม 63

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน กุมภาพันธ์ 63

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  มีนาคม 63

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  เมษายน 63

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  พฤษภาคม 63

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  มิถุนายน 63

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  กรกฎาคม 63

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  สิงหาคม 63

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  กันยายน 63 

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  ตุลาคม 63

 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  พฤศจิกายน 63

 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ เดือน  ธันวาคม 63

 

 

 

 

 

 

 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122