แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561

 20180216

        เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีสถิติจังหวัดจันทบุรี (นางสิดารัศมิ์  ธาราสมบัติ) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 – 2564 และการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122