• ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

    ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

  • ประชุมคณะกรรมการสถิติ ระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 / 2562

    ประชุมคณะกรรมการสถิติ ระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่

  • กิจกรรม เดือนธันวาคม 2561

    กิจกรรม เดือนธันวาคม 2561

ส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2560

 20171227

       วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ และคณะ พร้อมหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี   

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล   
คาบปฏิบัติงานสนาม
1

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรพ.ศ. 2562                

1 - 12  ม.ค.  2562

2

โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถพ.ศ. 2562        

1 - 12  ม.ค.  2562

3

โครงการสำรวจการยอดขายรายไตรมาส(ไตรมาสที่4)พ.ศ. 2561                          

1 - 20  ม.ค.  2562

4

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพ.ศ. 2562   

7 -  20  ม.ค.  2562

5

โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ(EA)นอกเขตเทศบาลพ.ศ. 2563  

1  ต.ค. 61 -  30 ก.ย.  2562

6

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างพ.ศ. 2562                                 

1 - 10  ม.ค.  2562


"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122