หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล

 20171201

       นางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในโครงการอบรม "หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)" กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวฯ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122